Tuyển dụngĐăng ký          

Quy định về khiếu nại, bồi thường

1.   Thời hiệu khiếu nại: 6 tháng kể từ ngày nhận bưu gửi từ người gửi.

2.   Thời gian giải quyết khiếu nại: 2 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng

3.  Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường.

Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa;

– Khách hàng (người gửi) không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;

– Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;

– Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Khách hàng (Người gửi) không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.

– Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng(người gửi) đã chỉ định.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.

– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra doKhách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì 365EXPRESS được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra.

4.   Trách nhiệm bồi thường:

365EXPRESS có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi chủ quan của 365EXPRESS từ khi hàng gửi được nhận gửi tới khi được phát đến người nhận 

Lưu ý : Khách hàng nhận khi nhận hàng nên kiểm tra hàng hóa trước khi ký nhận nhằm bảo đảm quyền lợi của Khách hàng khi khiếu nại hàng hóa gặp sự cố/ suy suyễn.

5.   Giới hạn trách nhiệm bồi thường:

+ Đối với trường hợp KHÔNG có dịch vụ khai giá/ bảo hiểm hàng hóa :

Bưu gửi bị mất, bị hư hại hoàn toàn: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu là bón (04) lần cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng.

+ Đối với trường hợp CÓ dịch vụ khai giá/ bảo hiểm hàng hóa :

Bưu gửi bị mất mát một phần, hư hại một phần: Mức bồi thường được tính như sau, nhưng không vượt mức bồi thường trong trường hợp vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn:

Số tiền bồi thường = ( tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng) x ( mức bồi thường)

Trong đó:

o   Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng được xác định căn cứ vào biên bản lập, có xác nhận của người gửi.

o   Đối với dịch vụ khai giá, nếu bưu gửi bị mất mát, thất lạc thì khách hàng được bồi thường 100% giá trị khai giá

Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do khách hàng và 365EXPRESS tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các thỏa thuận đó.

Trường hợp bưu gửi bị phát chậm so với thời gian toàn trình, 365EXPRESS sẽ hoàn lại cước của dịch vụ đó.

6. Hồ sơ khiếu nại

Để gửi một hồ sơ khiếu nại yêu cầu bồi thường cho hàng hóa, thư từ, tài liệu bị tổn thất hoặc thiệt hại, vui lòng tải file bên dưới được hướng dẫn và bổ sung đầy đủ thông tin vào form, sau đó gửi đến phòng CSKH Công ty 365 qua Thư, Fax hoặc E mail.

Để gửi một hồ sơ khiếu nại yêu cầu bồi thường cho hàng hóa, thư từ, tài liệu bị chậm trễ hãy liên hệ ngay với phòng CSKH qua số Hotline để được hỗ trợ.

v  Đối tượng có thể gửi khiếu nại?

Người gửi, người nhận hoặc một bên thứ 3 có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường

Làm thế nào để nộp một đơn khiếu nại?

Để nộp đơn khiếu nại bạn thực hiện theo 3 bước dưới đây:

Bước 1: Chọn một trong các tùy chọn sau đây

Điền và nộp mẫu đơn trực tiếp đến văn phòng Công ty 365EXPRESS

Gọi đến dịch vụ khách hàng 08.38488999 - 123 hoặc 0972.365.365

Hoàn tất mẫu khiếu nại theo form gửi qua E mail, Fax hoặc thư (xem bước 3)

Form Khiếu nại :/vnt_upload/guide/form-khieu-nai.docx

Bước 2: Thu thập các tài liệu sau:

Vận đơn của Công ty 365EXPRESS đã giao cho khách hàng (liên hồng hoặc liên xanh)

Chứng từ có liên quan (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, phiếu xuất kho,…)

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ và gửi đến địa chỉ sau:

EMail: cskh@365express.com.vn hoặc thao.nnv@365express.com.vn

Fax: 08.38488609

Địa chỉ: 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trường hợp nào có thể nộp đơn khiếu nại ?

Trường hợp thiếu, mất, hư hỏng hoặc chậm trễ bạn có quyền nộp đơn khiếu nại, đơn khiếu nại gửi đến phòng dịch vụ khách hàng Công ty 365EXPRESS  không quá 14 ngày tính từ ngày Công ty 365EXPRESS  phát hàng, và sẽ được giải quyết trong 30 ngày kể từ ngày phòng dịch vụ khách hàng tiếp nhận hồ sơ và điều tra.

Làm thế nào để biết được hồ sơ khiếu nại đến phòng dịch vụ khách hàng ?

Hầu hết các trường hợp nộp đơn khiếu nại từ 2 -3 ngày (tính ngày làm việc) sau khi phòng dịch vụ khách hàng nhận được sẽ được phản hồi lại cho khách hàng về hồ sơ có hợp lệ chưa hoặc bổ sung thêm giấy tờ để hỗ trợ cho việc điều tra.

Muốn tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến việc giải quyết và khiếu nại thì liên hệ ở đâu?

Thông tin chi tiết liên quan đến việc khiếu nại, bồi thường, thời hạn khiếu nại, thời gian giải quyết và đầu mối liên hệ,...khách hàng có thể vào website www.365express.com.vn tham khảo tại mục Thông tin cần biết